Откриване на теч по водопровод и канал или по цели водопроводни и канализационни инсталации както за еднофамилни къщи, така и за магистрални водопроводи и канализационни колектори

Методите за откриване на аварийни водопроводни и канализационни течове се използват за определяне наличието на теч и неговото местоположение. Намирането на ВиК теч може да стане чрез: акустични уреди за отразен звуков сигнал, хидростатично тестване, инфрачервена и лазерна технология, откриване на течове по време на работа на тръбите и др.

Използваните уреди от нашите ВиК инженерни екипи са: уред за акустично откриване на ВиК теч, термографска камера FLIR, уред за трасиране частично на канал или водопровод или на цели канализационни или водопроводни системи, видеодиагностика Rothenberger, реактивна дюза (вода под налягане 150atm) KARCHER, изтегляне на таралежи и котви с цел обикновено или ултразвуково прозвъняване, както и бубини чрез използване на пряка индукция по правилото на 90-те градуса с помощта на генератор, който е част от използваните от нас машини.

Водопроводните и канализационните мрежи и инсталации са най-икономичният и най-безопасният начин за транспорт на вода. Като средство за транспорт на дълги разстояния водопроводът и канализацията трябва да отговарят на високи изисквания за безопасност, надеждност и ефективност. Ако се поддържат правилно, водопроводните и канализационните мрежи и инсталации ще имат дълъг експлоатационен живот. Най-значителните течове, които се появяват, са причинени от щети от небрежни разкопки наблизо. Ако ВиК тръбите не се поддържат правилно, те може и да корозират, особено в строителните фуги, ниските точки, където се събира влага, или при наранени места по тръбата. Тези дефекти обаче могат да бъдат идентифицирани с горепосочените инструменти за локализация от ВиК инженери специалисти и майстори с дългогодишен опит. След това могат да бъдат отстранени авариралите водопровод и канал, преди да се стигне до сериозни загуби на вода, и да бъде възтановено нормалното водопотребление и/или водооттичане. Други причини за ВиК аварии могат да бъдат движение на земна маса, замръзване на водата във ВиК тръбите при ниски температури или умишлено причинени повреди по тръбите.

Основната цел на всички уреди за откриване на течове е да установят и локализират точното място на протичане, защото не е сериозно да се говори за безразборно копаене или къртене, което е свързано с големи човешки и парични ресурси и евентуален нулев резултат, т.е. течът  може и да не бъде открит (при неизползването на специална апаратура и персонал с доказан опит с областта). Тези уреди имат звукова или светлинна индикация. Те показват и резултатите под формата на графики или диаграми на екраните си. Благодарение на апаратурата за откриване на течове се повишава производителността и надеждността на тръбните системи. Също така се намаляват в пъти времето на действие на теча и разходите за откриване на точното му място.

Някои уреди са подходящи за използване на открито, а други са по-удачни за използване в рамките на сградата. Апаратурата за трасиране на тръбопроводи и за акустично локализиране на теч е подходяща за външен водопровод и канал. Видеодиагностика Ротенбергер и Термокамера Флир се използват повече за вътрешна ВиК инсталация. В някои случаи може да се направи видеодиагностика и на външни тръбопроводи.

Сега ще разгледаме действието на уредите за откриване на външен или вътрешен водопроводен, а в някои случаи и канализационен теч:

Вълни от акустично налягане – Акустичен метод за откриване на външен (под земята) водопроводен или канален теч 

Методът на вълновото акустично налягане анализира вълните на разреждане, произведени при теч. По тръбите може да се получи пукнатина, цепнатина – микро и макро, дупка и/или пълно разпадане на тръбата, като в последните два случая най-често имаме в близост наличие на канализационни ревизионни шахти. В зависимост от големината на теча, респективно дебита, разстоянието до шахтата може да е различно – от 1 до 30m, особено при наличието на повърхностни асфалтови или бетонови настилки, като важни са и характера и геологията на почвата.Течността изтича през стената на тръбата под формата на струя с висока скорост. Това произвежда вълни с отрицателно налягане, които се разпространяват в двете посоки по тръбопровода и в почвата и могат да бъдат открити и анализирани. Принципите на работа на метода се основават на много важната характеристика на вълните под налягане да преминават на дълги разстояния със скоростта на звука, ръководен от стените на тръбопровода. Амплитудата на вълната под налягане се увеличава с размера на теча. Сложният математически алгоритъм е способен с голяма точност да установи мястото на протичане при дълбочина на тръбата до 3,5m. Дори и при канализационен теч (безнапорно изтичане) шумът от изтичането на отпадъчната вода може да бъде уловен.

Инфрачервена камера FLIR – Термографски метод за откриване на вътрешни водопроводни или канални течове 

Това е метод за обследване на тръбите, който се базира на направа на инфрачервени термографски заснемания. Това е едновременно точно и ефективно при откриване и локализиране на изтичане на течност от скрити зад стените тръбопроводи, празнини, причинени от ерозия, влошена изолация на тръбопровода или лошо запълване. При наличието на теч се образува струя, която мокри стената. Този уред отчита, че течността има температура, различна от тази на стената.  Това е и причината повърхностната температура на стената над мястото на теча да е различна от тази на сухата част на стената. Инфрачервеният радиометър с висока разделителна способност позволява сканиране на цели области, като получените данни се показват в реално време на екрана на апарата. Може да се направят и снимки на областите с различна температура, обозначени чрез различни тонове на синия и червения цвят. Това е приложимо както за обследване частично на водопровод и канал, така и на цели водопроводни и канализационни инсталации на вътрешни ВиК мрежи и съоръжения, независимо от големината и дължината им.